ஆமாங்க. வுண்மைதாங்க…(+ ஊக்க போனஸாக, ஒரு தமிழ்த்தோசையரும்) Read the rest of this entry »

உங்களில் எவ்வளவுபேர் 1984ஆம் ஆண்டில் வந்த இந்தக் கல்கி2030 எனும் மகத்தான விஞ்ஞானப் புனைவுத் தமிழ்த் திரைப்படத்தைப் பார்க்கும் பேற்றினைப் பெற்றிருப்பீர்கள், பார்த்திருந்தாலும் இன்றுவரை, நினைவிலும் நிறுத்தியிருப்பீர்கள் என்பது எனக்குத் தெரியாது. (அப்படி யாராவது இருந்தால், என்னைத் தொடர்புகொள்வீர்களா?) Read the rest of this entry »

​1

A snippet from Sri Ramiah Ariya reached me a couple of days back and it is important for us to ​pore over it closely, in the sense that, it is a typical way by which ​most of our deracinated urban elite, seek to belittle Indic ideas, without any significant basis whatsoever. Read the rest of this entry »

என் பெரும்பேராசான் என்னைப் புகழ்ந்திருப்பதைக் குறித்து மகிழ்ச்சிதான் என்றாலும், அவர் என்னை ஆறாம் இடத்துக்கு அமோக ஆஃபரில் தள்ளிவிட்டதில் எனக்கு மாளா வருத்தம்தான். :-( Read the rest of this entry »

ஆவணபூர்வமான, தரவுகளுடைத்த இந்தச் சிறு ஆய்வறிக்கை  என் பெரும்பேராசான்களான பேராசிரியர் தொ.பரமசிவன், பண்டிட் க. அயோத்திதாஸ், தேவநேயப் பாவாணர், மயிலை சீனி வேங்கடசாமியார், வெள்ளைவாரணனார், இலக்குவனார், பூரணலிங்கனார் போன்ற மாபெரும் பேரறிவுப் பெருமக்களின் அவர்களின் தாளடியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு வெளியிடப்படுவதில் பெருமையடைபவரே என் மூத்த பெரும்பேராசான் ஜெயமோகன் அவர்கள்தாம்! Read the rest of this entry »

A long time pal (who is neither Iranian nor Serbian definitely), but who does not want to be clearly identified (though I kinda know who he is), had raised a bunch of very pertinent questions, a couple of weeks back, which need to be handled. So, here goes… (there are some small edits in his text) Read the rest of this entry »

அலுப்பாக இருக்கிறது. ஏனெனில்… Read the rest of this entry »

இதென்னடா விபரீதம்! :-(  (ஆனாக்க, பயப்படாம படீங்க, ஸர்யா?) Read the rest of this entry »

Perhaps there is. Probably, not. Read the rest of this entry »

அதாவது, இந்தப் பாதசாரி த்ருஷ்டாந்தம்/எடுத்துக்காட்டு வழியாக சில உலக நடப்புகளைப் புரிந்துகொள்வது மட்டுமல்லாமல், நாம் தொடர்ந்து முன்னேற என்ன செய்யவேண்டும் (அல்லது, நம்முடைய இக்கால பிரச்சினைகளை, நாம் முனைந்து சரியாக்காமல் எதிர்கொள்ளாமல், பிறரை (நியாயமாகவே கூட) குற்றம் சாட்டுவதால்  அல்லது அவர்களுடைய உதவிபெற்று மட்டுமே தீர்த்துக்கொள்ளமுடியுமா?) என்பதையும் நாம் புரிந்துகொள்ளவேண்டும். Read the rest of this entry »

[ஏழரை புராணம் தொடர்கிறது] சுமார் ஒருமாதம் முன்பு – இரண்டு நீண்ட தொலைபேசி உரையாடல்கள். அதற்குப் பிறகு நான் எழுதிய குறிப்புகளையும் ஒரு நீள மின்னஞ்சல் உரையாடலையும் வைத்து இந்தப் பதிவு. Read the rest of this entry »

There are many points of view through which the urban legend of ‘how missionaries helped bharatiyas combat leprosy ALSO‘ could be rebutted and thoroughly debunked – but the following pointers are from the perspective of harvesting souls, whiteman’s burden & — our very own whitewashing clerks & clueless sepoys – of both inland and overseas kind. Read the rest of this entry »