கனிமொழியின் (அரசியல்) வாழ்க்கை விதிகள்

05/04/2011

“Because, see, what people say outside and what actually they mean is very different and all of us know that in politics. You can always call somebody your friend and then come and have a discussion and say, see, I don’t want this person. That is for public appearances, we do a lot of things.”
— May 22, 2009, 20:04:19   (கனிமொழி அவர்கள் நீரா ராடியா அம்மையாருடன் பேசியதன் தட்டச்சாக்கம்)

மேற்கண்டதின் கரடுமுரடான அவசர தமிழாக்கம் கீழே:

“… ஏனெனில் பாருங்கள், மனிதர்கள் வெளியே என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதற்கும், உண்மையிலேயே என்ன சொல்ல வருகிறார்கள / நினைக்கிறார்கள் என்பதற்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் உள்ளன – இது அரசியலில் உள்ள  நம் எல்லோருக்கும் தெரியும். நீங்கள் ஒருவரை உங்கள் நண்பர் என்று சொல்லிவிட்டு பின்பு வேறு இடத்தில் – இங்கே பாருங்கள், எனக்கு அந்த நபர் வேண்டாம் எனச் சொல்லலாம். அதாவது, வெளிப்பார்வைக்காக, நாம் நிறைய விஷயங்கள் செய்கிறோம்…”

கனிமொழியின் (அரசியல்) வாழ்க்கை விதிகள்: (ஒரு சுருக்க விளக்கம்)

1. நாங்கள் அரசியல்வாதிகள்.  உள்ளொன்று வைத்துப் புறம் ஒன்று பேசுவோம்.
2. நாங்கள் ஒருவரை நண்பர் என்று சொன்னால், அதற்கு ஒரு அர்த்தமும் இல்லை.
3 . நாங்கள் மக்களை, மற்றவர்களை ஏமாற்றுவதற்காக நிறைய விஷயங்கள் செய்கிறோம்.

கனிமொழி அவர்களின் புரட்டுகர நேர்மையை மெச்சும் அதே நேரத்தில், அவருடைய நேர்காணலைப் படிக்கின்றேன்.

Kanimozhi on 2G Scam, Batcha suicide: Full Transcript
http://www.ndtv.com/article/india/kanimozhi-on-2g-scam-batcha-suicide-full-transcript-94649

இந்த நேர்காணலுக்கு கனிமொழி விதிகளை ஏற்றினால்…

வருத்தமாக இருக்கிறது. அம்மணி கனிமொழிக்கு வெட்கமே இல்லை…

One Response to “கனிமொழியின் (அரசியல்) வாழ்க்கை விதிகள்”


மேற்கண்ட பதிவு (அல்லது பின்னூட்டங்கள்) குறித்து (விருப்பமிருந்தால்) உரையாடலாமே...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s