சர்க்காரியா கமிஷன்(1976)-முதல்/முன்னோட்ட அறிக்கை: 10-14 பக்கங்கள்

17/05/2011

படித்தீர்களா?

சர்க்காரியா கமிஷன்(1976)-முதல்/முன்னோட்ட அறிக்கை: 1-4 பக்கங்கள்

சர்க்காரியா கமிஷன்(1976)-முதல்/முன்னோட்ட அறிக்கை: 5-9 பக்கங்கள்

corrupt-karunanidhi-sarkaria-commission-prelim-report-page10-of-14

corrupt-karunanidhi-sarkaria-commission-prelim-report-page11-of-14

corrupt-karunanidhi-sarkaria-commission-prelim-report-page12-of-14

corrupt-karunanidhi-sarkaria-commission-prelim-report-page13-of-14

corrupt-karunanidhi-sarkaria-commission-prelim-report-page14-of-14

அடுத்த சில நாட்களில் – முழு அறிக்கையும் பிரசுரிக்கப்படும்.

நீங்கள் இந்த அறிக்கையைப் பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்?

உங்கள் எண்ணங்களைப் பின்னூட்டம் இட்டால், அது என்னவாக இருந்தாலும், உபயோக கரமாக இருக்கும்.

நன்றி.

Advertisements

4 Responses to “சர்க்காரியா கமிஷன்(1976)-முதல்/முன்னோட்ட அறிக்கை: 10-14 பக்கங்கள்”

  1. D V Karunn Says:

    we need the copy of Justice Sarkaria commn for print.Hoping you may fufill our wish.


  2. முயற்சிக்கு பாராட்டுக்கள். ஆனால் எத்தனை பேர்களுக்கு தெரியும் புரியும் சென்றடையும் என்பது தான் என் கேள்வி?


  3. உங்கள் கையில் உள்ள பக்கங்கள் அத்தனையும் மென்பொருள் துறையில் உள்ள உங்கள் நண்பர்களிடம் கொடுத்து புத்தக வடிவம் போல கொண்டு பல சமாச்சாரங்கள் உள்ளது. அப்படி கொண்டு வந்தால் குறிப்பாக தமிழில் கொண்டு வந்தால் தான் உங்கள் உழைப்பு ஈடேறும்.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: