வீரமணி: மோசமான வழிகளில் பொருள் ஈட்டிய கருணாநிதி போன்றவர்கள் எல்லாம் கூட அறப்பணி செய்கின்றனர்

25/05/2011

அண்மையில்,  கருணாநிதியால், திமுகவிற்கு ஏற்பட்ட தோல்விக்குப் பின் வெளியிடப்பட்ட  கருணாநிதியின் அறிக்கையில் (பார்க்க: ‘விடுதலை’யில் வெளிவந்த ‘கலைஞர்’ அறிக்கை – “கழகம் தர்ப்பைப் புல் முளைத்த இடமாகப் போக வேண்டும் என்று துடிக்கும் சக்திகள்! கலைஞர் தீட்டிய சுயமரியாதைப் புதினம்!” ) அவர், தான் எவ்வளவு ரூபாய்களை, என்னென்ன விதமாக, பலவிதமான பணிகளுக்குக் கொடுத்திருக்கிறேன், எப்படி  பல மனிதர்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறேன் என்று ‘மன ஓலம்’ இட்டு ஓவென்று அழுது ஆகாத்தியம் பண்ணி கண்ணீர்ப் பெருக்கெடுத்து, ஒப்பாரி வைத்து, தான் ஒரு தவறும் செய்யாதவன், கொடுத்துச் சிவந்த கரம் என்பது போல் வளவளவென்று  எழுதியிருக்கிறார்,

ஆனால், அதே ‘விடுதலை’யில், நம் வீரமணியும் அவர்தம் தோழர்களும் என்ன எழுதியிருக்கின்றனர் தெரியுமா?

மோசமான வழிகளில் பொருள் ஈட்டியவர்கள் எல்லாம் கூட அறப்பணி செய்கின்றனர்

அவரது அறப்பணிகளைப் பொறுத்தவரை, மோசமான வழிகளில் தாங்கள் ஈட்டிய செல் வத்தைப் பற்றி தேவையற்ற  கவனத்தை ஈர்ப் பதைத் தவிர்ப்பதற்காக இவ்வாறு அறப் பணி களில் ஈடுபடுபவர்கள் நாட்டில் எண்ணற்றவர்கள் உள்ளனர். அவரது அளவற்ற செல்வத்தைப் பற்றிய கணக்கு வழக்குகள் பராமரிப்பது எப்போதுமே வெளிப்படையாக இருந்ததில்லை.

அய்யா வீரமணியாரே, ஏனப்பா நீங்கள் கருணாநிதியின் வெந்த புண்ணில் வேலையற்று வேலைப் பாய்ச்சுகிறீர்கள்? இது உங்களுக்கே அடுக்குமா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s