சுவாமி வீரமணியானந்தா நகைச்சுவை…

17/08/2011

என்ன விரக்தியோ, பாவம் நம் விடுதலைவர் வீரமணியார் அவர்களுக்கு…

…திராவிடர் கழக தலைவர் கி.வீரமணி தமது பாராட்டு உரையில் கூறியதாவது: வாழ்க்கையில் கடைசி வரை வருவது, பணம், பதவி கிடையாது. சந்தோஷம் மட்டும்தான்.

வீரமணியானந்தா அவர்தம் மணியம்மை-பெரியார் தொடர்பான அனைத்து வணிக முயற்சிகளையும் விட்டு விடப் போகிறார் என நினைக்கிறேன்… ஆம்!  கூடு விட்டிங்கு ஆவிதான் போயினபின் யாரே அனுபவிப்பார் பாவிகாள் அந்தப் பணம்…

… பெரியார் உறுப்புக்கு வயது 95 இருக்கும்போது, உணர்வால் 25 வயதாகவே தெரிந்தார்.

என்ன விரசம்! அய்யோ! இவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்றே புரியவில்லையே…

கடவுள் இவரிடமிருந்து தமிழையும், முக்கியமாக, ஈவேரா-வையும் காப்பாற்றினால் கொஞ்சம் நமக்கு நிம்மதியாக இருக்கும்…

[ ஈ வெ ராமசாமி, யானாகிய ஒத்திசைவு ராமசாமியிடம் சொல்வார்: மடையா!  என் சிஷ்ய கேடியைப் பற்றிப் பேச நீ யார்? நீ என்ன ஸ்ரீலஸ்ரீ பெரியார் மடத்தைச் சார்ந்தவனா? என்ன உயிரியல் ரீதியான புளகாங்கிதம் அவர் தம் பகர்வின் பின் உள்ளது என்பதை யோசித்துப் பார்த்தாயா? ஆறியராக  இல்லா விட்டாலும் அவர்தம் சூடான சமற்கிருத அறிவை – நீ அறிய வில்லை. நீ வெங்காயம் அரிய தான் லாயக்கு! நீ ஆரிய மாயையைக் கண்டாயா அல்லது ஆறாத மாயையைக் கண்டாயா… அற்பக் காட்டுமிராண்டித் தமிழ்ப் பதரே!!

நான்: சுவாமி ஈவேரா அவர்களே! என் தவறை நான் உணர்ந்தேன். என்னே சுவாமி வீரமணியானந்தா அவர்களின் அறிவு கூர்மை! என்னே அவரின், சமஸ்கிருதத்தை வெறுத்தாலும் அதனை உபயோகிக்கும் பாங்கு. எனக்கு சந்தோஷமாகவே இருக்கிறது.  என்னை தேவரீர் நீங்கள் தயை கூர்ந்து மன்னிக்க… ]

மேலும் இறும்பூதடைய –  மனிதனுக்கு கடைசிவரை வருவது பணம்-பதவி அல்ல சந்தோசம் மட்டுமே! 

மனிதனுக்கு கடைசிவரை வருவது பணம்-பதவி அல்ல சந்தோசம் மட்டுமே!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s