பெரியார் சுயமரியாதை திருமண நிலையம்

10/09/2011

தோழியர் தேவை

வயது 31, ஙி.ஷிநீ (விணீலீ) வி.சி.கி., படித்து, தனியார் துறையில் மாத வருவாய் ரூ. 15,000/_ பெறக் கூடிய தோழருக்கு, ஙி.ணி., வி.சி.கி., படித்தவராகவும், ஜாதி மறுப்புத் திருமணத்திற்குத் தயாராக உள்ள தோழியர் தேவை.

வயது 32, மி.ஜி.மி  படித்து, சுயதொழில் மூலம் மாத வருவாய் ரூ. 10,000/_ பெறக் கூடிய தோழருக்கு, ஜாதி, மத மறுப்புக்குத் தயாராக உள்ள தோழியர் தேவை.

வயது 30, ஙி.ஷிநீ., வி.ஷிநீ., வி.றிலீவீறீ  படித்து, தனியார் துறையில் மாத வருவாய் ரூ. 30,000/_ பெறக் கூடிய தோழருக்கு, ஜாதி, மத மறுப்புக்குத் தயாராக உள்ள தோழியர் தேவை.

வயது 28, வி.சி.கி., படித்து, தனியார் துறையில் மாத வருவாய் ரூ. 17,000/_ பெறக் கூடிய தோழருக்கு, இணையான கல்வித் தகுதியுடன் நல்ல பணியில் உள்ளவராகவும், ஜாதி மறுப்புத் திருமணத்திற்குத் தயாராக உள்ள தோழியர் தேவை.

வயது 39, ஙி.ஷிநீ., (வேதியியல்) வி.ஞி. (சித்த மருத்துவர்) படித்து, மாத வருவாய் ரூ. 1லட்சம் பெறக் கூடியவரும், மணமுறிவு பெற்ற தோழருக்கு, துணையை இழந்தவராகவும், மணமுறிவு பெற்றவராகவும், ஜாதி, மத மறுப்புக்குத் தயாராக உள்ள தோழியர் தேவை.

தோழர் தேவை

வயது 26, ஙி.ணி., (வி.ணி) படித்து, தனியார் துறையில் மாத வருவாய் ரூ 13,500/_ பெறக் கூடிய தோழியருக்கு, அரசு அல்லது தனியார் துறையில் உள்ளவராகவும், ஜாதி, மத மறுப்புக்குத் தயாராக உள்ள தோழர் தேவை.

வயது 31, பத்தாம் நிலை படித்து, தனியார் துறையில் மாத வருவாய் ரூ 3,000/_ பெறக் கூடியவரும், ஒரு பெண் குழந்தை உள்ள தோழியருக்கு, துணையை இழந்தவராகவும், மணமுறிவு உள்ளவராகவும், ஜாதி மறுப்புத் திருமணத்திற்குத் தயாராக உள்ள தோழர் தேவை.

வயது 27, ஞி.ணிணிணி., ஙி.ஷிநீ படித்து, தனியார் துறையில் மாத வருவாய் ரூ 5,000/_ பெறக் கூடிய தோழியருக்கு, நல்ல பணியில் உள்ளவராகவும், ஜாதி, மத மறுப்புக்குத் தயாராக உள்ள தோழர் தேவை.

வயது 28, ஙி.ஜிமீநீலீ படித்து, தனியார் துறையில் மாத வருவாய் ரூ. 42,500/_ பெறக் கூடிய தோழியருக்கு, ஙி.ணி., ஙி.ஜிமீநீலீ. வி.ஜிமீநீலீ படித்தவராகவும், ஜாதி மறுப்புத் திருமணத்திற்குத் தயாராக உள்ள தோழர் தேவை.

வயது 25, வி.சிஷீனீ., படித்து தனியார் துறையில் மாத வருவாய் ரூ. 6,000/_ பெறக் கூடிய தோழியருக்கு, நல்ல பணியில் உள்ளவராகவும், ஜாதி, மத மறுப்புக்குத் தயாராக உள்ள தோழர் தேவை.

வயது 28, ஙி.சி.கி., வி.ஙி.கி., படித்து தனியார் துறையில் மாத வருவாய் ரூ. 15,000/_ பெறக் கூடிய தோழியருக்கு, ஜாதி, மத மறுப்புக்குத் தயாராக உள்ள தோழர் தேவை.

வயது 24, வி.ஷிநீ (மிஜி)  படித்து, சுயதொழில் மூலம் மாத வருவாய் ரூ. 10,000/_ பெறக் கூடிய தோழியருக்கு, அரசு அல்லது தனியார் துறையில் உள்ள தோழர் தேவை.

வயது 29, வி.கி., வி.றிலீவீறீ படித்த தோழியருக்கு, பட்டப்படிப்புப் படித்தவராகவும் ஜாதி, மத மறுப்புக்குத் தயாராக உள்ள தோழர் தேவை.

வயது 25, வி.ஙி.கி., படித்து தனியார் துறையில் மாத வருவாய் ரூ. 7,500/_ பெறக் கூடிய தோழியருக்கு, நல்ல பணியில் உள்ளவராகவும், ஜாதி, மத மறுப்புக்குத் தயாராக உள்ள தோழர் தேவை.

வயது 30, ஙி.சிஷீனீ., வி.சிஷீனீ., படித்த தோழியருக்கு, நல்ல பணியில் உள்ளவராகவும், ஜாதி, மத மறுப்புக்குத் தயாராக உள்ள தோழர் தேவை.

வயது 30, ஙி.ஷிநீ., றிநிஞிசிகி., ஞிஜிறி.,  படித்து, தனியார் துறையில் மாத வருவாய் ரூ. 7,000/_ பெறக் கூடிய தோழியருக்கு, நல்ல பணியில் உள்ளவராகவும், ஜாதி மறுப்புத் திருமணத்திற்குத் தயாராக உள்ள தோழர் தேவை.

வயது 42, ஙி.ஷிநீ., படித்த, மணமுறிவு உள்ள தோழியருக்கு, துணையை இழந்தவராகவும், மணமுறிவு பெற்றவராகவும், ஜாதி, மத மறுப்புக்குத் தயாராக உள்ள தோழர் தேவை.

வயது 25, ஙி.சிஷீனீ., வி.ஙி.கி., (பிஸி)  படித்து, தனியார் துறையில் மாத வருவாய் ரூ. 12,000/_ பெறக் கூடிய தோழியருக்கு, நல்ல பணியில் உள்ள தோழர் தேவை.

ஒரு பிரதியை, அதிலுள்ள பிழைகளை, 7 மாதங்களுக்குப் பின் கூட சரி பார்க்கத் துப்பிலாத ஒரு கும்பல், பகுத்தறிவு, பகாத அறிவு என்று அலைவது விசனத்துக்கு உரியது அன்றோ?

கேவலம் இம்மாதிரிப் பிழைகளைக் கூட சரி செய்ய முடியாதவர்கள், கூரை மேல் கூட ஏற வேண்டாம், கீழே தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் கோழியைக் கூடப் பிடிக்க  முடியாதவர்கள், எப்படித் தான் பகுத்தறிவு வானமேறி, பெரியாரிய வைகுண்டம் போகப் போகிறார்களோ! எல்லாம் அந்தப் பகுத்தறிவுப் பகலவனுக்கே (வீரமணியைத் தான் சொல்கிறேன்) வெளிச்சம்…

பின் குறிப்பு – மேற்கண்ட அனைத்துத் தோழர்களுக்குத் தோழிகளும், தோழிகளுக்குத் தோழர்களும் – முறையே – கிடைக்க வாழ்த்துக்கள்! (வாழ்க்கை – முதல் கோணல் முற்றும் கோணலாக ஆகாமலிருந்தால் சரி!!)

Advertisements

One Response to “பெரியார் சுயமரியாதை திருமண நிலையம்”

  1. Anonymous Says:

    தங்களை ‘இடிக்கும் துணையாக’ பகுத்தறிவு? பகலவர்கள் நம்பலாம்.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: