கடந்தபல வாரங்களாகத் தொடர்ந்து எதிர்மறையான, புத்தியைச் செயலிழக்கச் செய்துவிட்ட பல நிகழ்வுகள், அலைச்சல்கள். அடிப்படைக் கேள்விகள் எழுந்தபடியிருந்தன. ஒரே அயர்வு.

ஆக, ஓடினேன், ஒடினேன் வாழ்க்கையின் விளிம்புக்கே ஓடினேன், மன அமைதியைத் தேடி, நகைச்சுவையைத் தேடி.

ஆனால், நகைச்சுவை என்றால் எனக்கு வீரமணி அவர்களின் விடுதலை (”உலகின் ஒரே பகுத்தறிவு நாளேடு” – அவர்களே போட்டுக் கொண்டுள்ளார்கள்!) தான் அடைக்கலம் தரும்.

இம்முறையும் தப்பவில்லை…

Read the rest of this entry »