144வது காந்தி ஜெயந்தி (சேலத்தில்)

28/09/2012

’காந்திய மக்கள் இயக்கம்’ அட்வொகேட் தங்கவேலு அவர்களிடமிருந்து வந்த அழைப்பிதழ்…

… நேரம் தவறாமை பற்றிய குறிப்பு எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியைத் தருகிறது – அதே சமயம், இதைக் குறிப்பாகச் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறதே நம் சமூகத்திற்கு, என்று நாம் தாமஸத்திலிருந்து மீள்வோம் என்றும் தோன்றுகிறது!

2 Responses to “144வது காந்தி ஜெயந்தி (சேலத்தில்)”

  1. Anonymous Says:

    “உண்மையே தெய்வம்” தன் நெஞ்சறிவது பொய்யற்க _ வாழ்ந்து காட்டிய வள்ளல். சுதந்திரம் – எண்ணச் சுதந்திரம் பேச்சிலும், மூச்சிலும். காலங்கடந்த எல்லைகள் கடந்த மனிதர். நடுநிலையாளருக்கு நன்றாய் எடுக்க விழா ” நல்லார் குணங்களுரைபதும் நன்றே” அறியாமை நோயைப் போக்க வந்த அற்புத மனிதர். அவரின் கொள்கையோ அகிம்சை அவரை பின்பற்றுவோராக கூறிக்கொள்வோர் செய்கையோ ஹிம்சை………

  2. M Ravi chandran Says:

    Please convey my best wishes to Gandhi Makkal Iyakkam of Salem for the successful conduct of the meet > May our Father’s dreams come true> We need to charge ourselves with continually exposing ourselves to Gandhiana- M Ravichandran


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s