ஒத்திசைவு…

| … | γνῶθι σ0εαυτὸν | बूद्धूराम् | … | If you don't read the newspaper you are uninformed, if you do read the newspaper you are misinformed" ~~ Mark Twain | especially with 'The Hindu' – India's notional noosefaffer! |

பேராசிரியர் ஹோல்மன் (மறுபடியும்!)

with one comment

என் மனங்கவர்ந்த பேராசிரியர் ஜேக் பிலிப் ஹோல்மன் பற்றிய சில குறிப்புகளை சில நாட்கள் முன் எழுதியிருந்தேன். அதில் அருண் நரசிம்மன் அவர்கள் எழுதியிருக்கும், இந்த அண்மையில் மறைந்த பேராசிரியர் பற்றிய ஆங்கிலக் குறிப்புககளைப் பற்றிக் குறிப்பிட்டிருந்தேன்.

அருண் தமிழில் அவர் எழுதியிருக்கும் – நினைவோடை: பேராசிரியர் ஜாக் ஹோல்மன் – சுட்டியை அனுப்பியிருக்கிறார்.

அவசியம் – – அழகும் நெகிழ்வும் சுவையான சம்பவக் கோவைகளையும் உள்ளடக்கிய இந்தத்  தமிழ்க் கட்டுரையைப் படிக்கவும். பேராசிரியர் என்றால் அன்பழகன் என்று முட்டியடியாக முளைக்கும் தமிழ்ச்சூழல் பிம்பங்கள் சார்ந்த அபத்தங்களை விரட்டியடிப்பதற்காகவாவது…

(இம்மாதிரிச் செய்திகள் / குறிப்புகள் போன்றவையும் நம் தமிழில் நிறைய வரவேண்டும்)

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. ஐயா,

    தங்கள் மூலம் திரு.அருண் நரசிம்மன் அவர்களின் வலைத்தளத்தின் அறிமுகம் கிடைத்தது. மிகவும் அருமையாக அறிவியல் கட்டுரைகளை எல்லோருக்கும் புரியும்படி தமிழில் எழுதிவருகிறார்.உங்களுக்கும் அவருக்கும் மிக்க நன்றி.

    A.SESHAGIRI

    15/06/2013 at 13:50


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: