வரவர கனிமொழி அவர்கள், தன்னை ஒரு மகாமகோ ராக்கதபுத்திரி (இவரை நினைவிருக்கிறதா? இவர்தான் தமிழ்க் கவிஞர் எனக் குற்றம் சாட்டப்படும் மனுஷ்யபுத்திரன் எனும் அன்பரின் முறைப்பெண்) என என நினைத்துக்கொண்டுவிடுகிறார் எனத்தான் படுகிறது. :-( Read the rest of this entry »

By now, thanks to Times of India to many other secular, liberal media outlets – we all know that Amarnath was indeed founded by a devout Turkic Emir, who out of sheer generosity and enormous goodwill, built the whole mountain range (in what is now known as Pahalgam area, in Anantnag district, Jammu & Kashmir) braving the bitter cold and against all odds, and thereby getting even with Ganga-Jamuni Tehzeeb. Read the rest of this entry »

Full disclosure: In my opinion  1) The scholarship of Prof Guha is nonexistent in general and if at all it is there, is very partisan and skillfully obfuscatory – of course, this is based on years of reading and observing him 2) Jawaharlal Nehru was a bunch of contradictions & not a democrat – in spite of what his blind hagiographers talk about in breathtakingly glowing terms 3) Dharampal as a historian, scholar and as a human being with incredible integrity, was far, far above the men of straw such as Prof Guha  (I am fortunate that I was able to associate with Dharampal at some point of time – and I have also discussed with him about the incidents involving his ‘letter to all members of parliament‘ that happened in 1962; one of my nostalgic posts about my encounters with Dharampal – in Tamil)

So. Read the rest of this entry »

Of course, Prof Guha is famous for being a prolific fake history peddler and a lot can be written about this.

However fellas, this post is restricted to his latest rumour mongering involving Junagadh and Sardar Patel. Read the rest of this entry »

இத்தனை நாட்கள் அரசல் புரசலாக இருந்த விஷயங்கள், பையில் இருந்த பூனைக்குட்டிகள், வெளியே வந்தேவிட்டன!

பாவிக் காவிகள், ஹிந்துத்துவர்கள், பார்ப்பன பனியாக்கள், உயர்ஜாதி வெறியர்கள், சங்கிகள், பக்தாள்கள், பழமைவாதிகள் – இந்தியாவையே துப்புரவாக ஒழிக்காமல் விடமாட்டார்கள் போலும்… Read the rest of this entry »

பலப்பல ஆண்டுகளாக தோட்டம்போடுவதிலும், விதை சேகரிப்பிலும் ஈடுபட்டிருக்கிறேன். தமிழ் அலக்கியத்துக்கு அப்பாற்பட்டு நான் மிகவும், ஆத்மார்த்தமாக விரும்பும் விஷயம் இது. Read the rest of this entry »

…todo and already as of now, kinda done – a desultory listing: Read the rest of this entry »