ஆ! Read the rest of this entry »

:-( …என்னுடைய பலமாமாங்க நண்பர்களில் ஒருவரும் அடியேனும் சேர்ந்து இச்சோகத்தின் ஊற்றுக்கண்ணைக் கண்டுபிடித்தேவிட்டோம்! Read the rest of this entry »

இனிய பயம், Read the rest of this entry »

சந்த்ரயான்2 அனுப்பப்பட்ட ரெண்டு நாட்களுக்குப் பின் சாவகாசமாக, ரெண்டு குட்டிவீடியோக்கள் மட்டும் அதுகுறித்து என் மகனுடன் உட்கார்ந்து பார்த்தாலும்  எனக்குப் பெருமிதம்தான். அழகான கனவு நனவாகும்போது திகட்டுகிறது. ஒரு உண்மையான மறுமலர்ச்சியை நோக்கிப் பயணம் செய்ய ஆரம்பித்துவிட்டோம் எனப் படுகிறது. Read the rest of this entry »

இன்னாங்கடா? Read the rest of this entry »

இது என்னடா, நம்ப தமிளிளக்கியத்துக்கு வந்த சோதனே! :-( Read the rest of this entry »

…என்னுடைய சிறுவயதில் இதனைக் காமுற்று, ஏங்கிஏங்கி, ஆனால் ஒரிரு தடவை மட்டுமே குடித்திருக்கிறேன் என நினைவு.

காளியைப் பொறுத்தவரை இந்தத் தரவு மட்டும்தான் என்னிடமிருக்கிறது என்பதையும் முன்னமேயே சொல்லிவிடுகிறேன். Read the rest of this entry »