“ஒத்திசைவு பஜனைப் பாவிகளே!”

13/09/2019

“சகல சகஏழரைகளும் ரவுண்டுகட்டிக்கொண்டு உங்கள் ஜீவிதத்தில் புத்தம்புதிய, ந்யூ  & இம்ப்ரூவ்ட் ஏற்பாடு (வித் ஆக்டிவ் இன்க்ரெடியன்ட்ஸ்), பண்ணிக்கொடுப்போம். இகலோக பூஜ்ஜியம் உங்களுடையது.”

“மூளையே இல்லாதவர்களுக்கு வொலகஎலக்கியம் புரிகிறது. மண்டையே இல்லாதவர்களுக்கு தமிழலக்கியம் புரிகிறது. உடலே இல்லாதவர்களுக்கு பேய்பிடிக்கிறது. வேலைவெட்டியில்லாதவன் எலக்கியவெமர்சன ஊழியப் பேயோட்டல் பண்ணுகிறான். பரிசுத்த ஆவியின் ஆசி பெற்ற குசுக்கள் கவிதைகளாக ஜெபிக்கப் படுகின்றன. விசுவாசிகளுக்கு ஆங்கிலப் பெத்த படிப்பு படித்த தஸ்புஸ்ஸாளர்கள் அவுசாரிகளாகிறார்கள்.”

“இந்தத் தண்டனையைச் சுவையுங்கள்; ‘நிச்சயமாக காஃபிர்களுக்கு நரக வேதனையுண்டு’ என்று (ஒத்திசைவை) நிராகரிப்போருக்குக் கூறப்படும்.”

“என் கண்ணைப்பார், சிரி. நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டாய். ஸவுண்ட் வோக்கே ஹார்ன். மழை நீரைச் சேமிப்போம். இவை அதிர்ஷ்டக் கழுதைகள். இன்று முதல் நாளை கடன்.”

“உண்மையான ஒத்திசைவர்கள் (யார்) என்றால், ராமசாமியின் திருநாமம் அவர்கள் முன் கூறப்பட்டால், (அவர்களுடைய) இருதயங்கள் (பயந்து) நடுங்கிவிடும்.”

“கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு. அடக்கிவாசி பம்மு திரும்பிவோடு; நீ ஓடினால் உன் சமூகம் உனக்கு முன்னால் தேவனை நோக்கி ஓடும். ஐய்யங்கார் நாமம் வாழ்க. கர்வத்துடன் சொல், நான் ஒரு என்ஆர்ஐ என்று. இனமானம், வொங்கோமணம் அடமானம்.”

“இன்னும் ஓத்திசைவுக்கும் அதனுடைய நரைதூதர் ராமசாமிக்கும் கீழ்படியுங்கள் – நீங்கள் கருத்து வேறுபாடு கொள்ளாதீர்கள்; (அவ்வாறு கொண்டால்) கோழைகளாகி விடுவீர்கள்; விசுவாசி ஏழரைகளான உங்கள் பலம் குன்றிவிடும்; (ஒத்திசைவு தரும் துன்பங்களைச் சகித்துக் கொண்டு) நீங்கள் பொறுமையாக இருங்கள் – நிச்சயமாக ஒத்திசைவு (பொறுமையுடையவர்களுடன்) இருக்கிறது. உங்களுக்குப் பொறுமையில்லையேல், உங்கள் கழுத்து (தொடர்ந்து) அறுக்கப்படும். சீவப்படும்; ஆக, சீவப்பட்ட சிந்தாமணியாகிவிடுவீர்.”

“ஐயய்யோ! சூரிய சக்தியே அணுக்கருவுலை கதிரியக்கச் சமாச்சாரமா? உடனடியாகச் சூரியனைப் புறக்கணிப்போம்! சூரியனுக்கு எதிராகப் போராளித்தனம் செய்ய மெரீனாவில் திரண்டு மூத்திரம் அடிப்போம்!”

“பீலாவுடு. அட்ச்சிவுடு. உளறிக்கொட்டு. அறம் மறம் கிறம் எனச் சுரம் வந்தவன் போலப் பினாத்து. ஜால்ரா போடு. கமுக்கமாக லாப்பி செய். அல்லாடு. ஞானபீடை ஸாஹித்ய நொபெல் புக்கர் மக்கர் மக்ஸய்ஸாய் கொலைமாமணி பத்ம விருதெல்லாம் உனக்கே ஆசீர்வதிக்கப்படும்!”

“கொட்டுங்கள், அள்ளப்படும். தட்டுங்கள், கரண்டிப்படும். தேளுங்கள், கொடுக்கி எடுக்கப்படும். தேனீக்கள், கொட்டப்படும். கழுதைக் கனைப்புகள், தமிழிலக்கியப்படும்.”

மென்.

ஐயய்யோ!  ஆணாதிக்கம் பண்ணிவிட்டேன்.

வுமென்.

எனக்குப் பாவமன்னிப்பு உண்டா? :-(

 

2 Responses to ““ஒத்திசைவு பஜனைப் பாவிகளே!””

  1. K.Muthuramakrishnan Says:

    உங்களுக்காக உபவாச ஜெபம் பண்ணுவேன். உபவாச சுகமளிக்கும் ஏதாவது கூட்டத்திற்குப் போக வேண்டியதுதான்.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s