வெள்ளைப் பரங்கியர்கள், தமிழகத்து யானைக்கூட்டங்களை இதயமில்லாமல் அழித்தொழித்தது எப்படி?

12/12/2019

இப்படி:

இதில் பனிரெண்டு ட்வீட்கள், ஆங்கிலத்தில் இருக்கின்றன. முடிந்தால் சொடுக்கிப் படிக்கவும்.

-0-0-0-0-

தீக்கோழி 🔥 @itisfire எனும் அன்பருக்கு நன்றியுடன், இதே ட்வீட்கள் ஒரே இடத்தில் இங்கே: https://threader.app/thread/1203187109609082880

 

4 Responses to “வெள்ளைப் பரங்கியர்கள், தமிழகத்து யானைக்கூட்டங்களை இதயமில்லாமல் அழித்தொழித்தது எப்படி?”

 1. K.Muthuramakrishnan Says:

  Site does not give secure connection warning I get .So could not open.

 2. nparamasivam1951 Says:

  It’s very sad to read. What a cruel mind to massacre 63 elephants in 4 hours. He is predecessor to Gen Tier of Jallianwalabagh. The then English EIC people might be perverts.


  • Actually, some of them were very very good and bharat lovers – say like James Prinsep.

   But most of the rest were scumbags of the worst order. Just like our own Secular-Liberalwallahs of these days…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s