ஜவாஹர்லால் ‘சாச்சா’ நேருவின் அருளால்…‘ பதிவுக்கு வந்த பின்னூட்டத்துக்கு எதிர்வினை இது;  பொன். முத்துக்குமார் அவர்களுடைய பின்னூட்டம் கீழே… Read the rest of this entry »

HmmRead the rest of this entry »

ஆ! Read the rest of this entry »

This is about one of my favorite murtis (sculptures or icons, if you will) at many levels/layers. Read the rest of this entry »

A scholarly, beer-reviewed treatise on how my dear Chacha Nehru, danced his way into myBharat’s psyche.

Here.

திருவிளையாடற்புராணப் பனி படர்ந்த… Read the rest of this entry »

சரி. ‘ராஜ்சந்த்ரா’ உவாச:

Read the rest of this entry »

குழந்தைகளுடன் வேண்டுமளவு, திகட்டுமளவு சேர்ந்து கூத்தாடிவிட்டேன், இனி பிறவிஷயங்களையும்  சொந்தக்காரியங்களையும் கவனிக்கலாம் என நினைத்துக்கொண்டிருக்கையிலே… Read the rest of this entry »

இன்னொரு வழி. :-) Read the rest of this entry »