அல்லாஹூ அக்பர்! பிஸ்மில்லாஹ் இர் ரஹ்மான் இர் ரஹீம்!! Read the rest of this entry »

This is kinda crazy, but… as Buddha said, rather pessimistically & pointlessly in his infinite wisdom, ‘all life is suffering.’

So.

Read the rest of this entry »

Lest we forget.

Yesterday was the 49th anniversary of the Secular, Islamic massacre, or, the business-as-usual Jihad, if you will. Read the rest of this entry »

(ஸீரியஸ்ஸாக) Read the rest of this entry »

எனக்கு நிறைய, அறிவுஜீவி எனத் தங்களைக் கருதிக்கொள்ளும் (=foetus direction horsegram also. ©2020, S.Ramakrishnan) அன்பர்கள், இன்னமும்கூட இருக்கிறார்கள். இவர்களில் பெரும்பாலோர் இடதுசாரிகளும் லிபரல்களும். முக்கால்வாசிப்பேர் கிழக்கோட்டான்கள் அல்லது கோட்டாளிகள்.  குறைந்தபட்சம்  45+ வயது. Read the rest of this entry »

வடக்கே மட்டுமில்லாமல், நம் தென்பாரதத்திலும் இந்தத் துப்பல்கள் நடக்கின்றன; தங்கள் உயிரைத் திரணமாக மதித்து, மாளாக் கருணையுடன் உதவ வருபவர்கள் மேலேயே, முஸ்லீம்கள் சிலர் (குறிப்பாக, தப்லீகி ஜமாஅத் அமைப்பைச் சார்ந்த உதிரிகளும் அவர்களைச் சார்ந்தவர்களும்) இப்படித் துப்பல் செய்வது நடந்து வருகிறது. Read the rest of this entry »

நிறைய எழுதியாகிவிட்டது. Read the rest of this entry »

பகிரங்கமாக, ‘எனக்கு ஒரு மசுரும்  தெரியாவிட்டாலும் தொலைதூர அறச்சீற்றத்துடன் உளறிக்கொட்டிக்கொண்டே இருப்பேன்!‘ எனச் சூளுரைத்து, ஒருவர் மறுபடியும் மறுபடியும் அட்ச்சிவுட்டுக்கொண்டேதான் இருப்பேன் என அடம் பிடித்தால் என்னதான் செய்வது, சொல்லுங்கள்? :-( Read the rest of this entry »

… in the context of the lumpen from Tablighi Jama’at spitting on the caring, compassionate & overworked government healthcare staff and police forces of Bharat. Read the rest of this entry »

இது மிக முக்கியமான கேள்வி – ஏனெனில், முதற்பார்வைக்கு கொசுக்கடி சாதா ரணமாகத் தோன்றினாலும், பராக்கிரமம் மிக்க கொசு கடித்தால் அது விசேஷ ரணமாகப் பரிணாம வளர்ச்சி கொள்ளுமன்றோ? Read the rest of this entry »

மாஷால்லாஹ்! Read the rest of this entry »