அலுப்பாக இருக்கிறது. Read the rest of this entry »

(அல்லது) கொசுவும் தெய்வமும் கொண்டாடும் இடத்திலே…

கசப்பு ராமம், Read the rest of this entry »

பொதுவாகவே,  ‘அறிவுரை(!}’ என என்னிடம் (என்னிடம் போய்!)  வரும் இளைஞர்களுக்கோ, ஏன் சிறுவர்களுக்கோகூட – அறிவுரை கொடுப்பதில் எனக்குத் தயக்கமுண்டு. Read the rest of this entry »

மேலேகீழே படிப்பதற்கு முன்னர், புடைப்பிலக்கியத்தின் அடிப்படை, சொறிசிரங்கு போன்றவற்றை அறிவீர். Read the rest of this entry »

சிவமணியன் பெருமுரசன் ட்ரம்மன்‘ எனும் புதுக்கருக்கு மறையாத அன்பர், இப்படி என்னைக் கொட்டியிருக்கிறார், தேவையா? Read the rest of this entry »

இதற்கெல்லாம் பொழிப்புரை அளிக்கவேண்டிய நாள் வரும் என நினைக்கவில்லை.

ஆனால்… Read the rest of this entry »

கனிமொழி2ஜி நடிப்பு, ப்ரஷாந்த் கிஷோர் திரைக்கதை வசனம் இயக்கம், இசுடாலிர் காமெடி ட்ராக். Read the rest of this entry »

ஷாவு கெராக்கி. Read the rest of this entry »

மஹாபாரதத்தை அதன் மூலங்களில் படித்துவிட்டதாக நினைத்து தாரை தப்பட்டைகளும் முரசங்களும் கொட்டப்பட்டன. எக்காளங்கள் எக்களித்தன. சங்க நாதம் முயங்கப்பட்டது. எல்லாம் சரி. Read the rest of this entry »