வெறும் ஹலால் கட்டிங். தெருவுக்குத் தெரு இறைச்சிக் கடைகளில் நடப்பதாகச் சொல்லப்படுவது. அவ்ளோதான்.இதற்குப்போய் அவ்வளவு அலட்டிக்கொள்கிறோம், உணர்ச்சி வசப்படுகிறோம்… Read the rest of this entry »

இதற்கு, நமக்குச் சிலபல தகுதிகள் வேண்டும். Read the rest of this entry »

இந்த லும்பனைப்போய் அருட்தந்தை எனக் குறிப்பிடுகிறார்கள். ஆனால் இவர் வெறும் இருட்தந்தை மட்டுமே. Read the rest of this entry »

I got to view the Video of the aforesaid fellow, in which he clearly says that ‘ALL Hindu women are prostitutes, as per Hindu texts.’ Read the rest of this entry »

வரவர மின்னஞ்சல் பெட்டியைத் திறக்கவே கொஞ்சம் பயமாக இருக்கிறது. Read the rest of this entry »

31 -> 35 Read the rest of this entry »

ஓரளவுக்குத் தெரிந்த அன்பன் ஒருவனுக்கு (சககிழக்கோட்டான், ~56 வயது ஆகிறது) எப்படியாவது மேற்படிப்பு படிக்கவேண்டும் என்று ஆசை. இந்த வயதில்… அதுவும் பிஹெச்டி பண்ணவேண்டும் என்று. Read the rest of this entry »

ஏன், ‘ஒத்திசைவு?’ Read the rest of this entry »

முந்தைய பதிவின் (= பாம்புகள் – சில நினைவுகள், கடிப்புக் குறிப்புகள் (1/2)) தொடர்ச்சி…

-0-0-0-0-

…பாயைச் சுருட்டிக்கொண்டு வீட்டுக்குப்போய் விளக்கொளியில் Read the rest of this entry »

சீனாக்கார கோவிட்-19 வைரஸ் காரணமாக(வும்), சுத்தமாக வெளியிலேயே போக அவசியமில்லாததால், வீட்டுத்தோட்டம் கனகம்பீரத்துடன் புனருத்தாரணம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. Read the rest of this entry »

27->30 Read the rest of this entry »

…இப்படிப் பட்டவர்த்தனமாகச் சொல்வதற்கும் அதன்படி நடப்பதற்கும் – சர்வ நிச்சயமாக முதுகெலும்பும், கொள்கையில் உறுதியும், அசாத்திய தர்மாவேசமும், ராஜரீக அனுபவமும் வேண்டும். யோகி அவர்களுக்கு ஜே! Read the rest of this entry »