ஸப்பாஷ், ஸர்யான போட்டீ!

மஹாமஹோ பிஎஸ் வீரப்பா அவர்களுக்கு நன்றியுடன் – இந்தப் பதிவு, படுபீதியும் கடும் இறும்பூதும் அளிக்கும் Pak-AK47 டுப்பாக்கிச் சண்டை குறித்தது. Read the rest of this entry »

இந்தத் தமிழ் அலக்கிய அரைகுறை தண்டம் இப்படித்தான் ‘கருத்துச் சுதந்திரத்தையும்’ – அது மட்டுமல்ல, ‘உண்மைகளையும்’ உயர்த்திப் பிடிக்கிறது. அரைவேக்காட்டுப் பேடி.

Read the rest of this entry »

திமுக திராவிட ஸ்டாலின் உதயநிதி = ஊழல்நிதி = திருட்டுநிதி = ‘மாட்டிக்கொண்டதும் ஸரெண்டர் நிதி.’  = உதிரிநிதி. Read the rest of this entry »

சில நாட்களுக்கு முன், இந்த திமுக பெருங்குடும்பத்தின் பெருங்கிளையின் பல வீடுகளில் வருமானவரிச் சோதனை நடந்தது. சரிதான்! Read the rest of this entry »

திமுக கூட்டணியின் – சுருட்டுலா வர்த்தகப் பொறுக்கியாட்சியின் இன்னொரு தொலை நோக்குத் திட்டம், பராக்!

Read the rest of this entry »

திராவிட முக ஸ்டாலின், இளம் வயதில் விடலையாகத் திரிந்து ஊர்மேய்ந்ததெல்லாம், பின்கோட் பின்கோடாகச் சென்று பாவப்பட்ட இளம்பெண்களுக்கெல்லாம்  கதிகலங்க பாலியல்ரீதி தொந்திரவு கொடுத்ததையெல்லாம், அந்தக் கோரங்களெல்லாம் விலாவாரியாக அமெரிக்கத் தூதரகம் வரை சென்று சந்தி சிரித்த விஷயம் பற்றியெல்லாம் நாம் அறிந்திருக்கிறோம். Read the rest of this entry »