நேற்று திவசம். தகத்தகாய மாஜி ஸ்டூடென்ட் ப்ரொடெஸ்ட் குஞ்சாமணிகளே!  பொன்னெழுத்துகளில் பொறித்துக் கொறிக்கப்படவேண்டிய இந்த வைர நாளை மறந்தேபோன எனக்கு மன்னிப்பு உண்டா? :-( Read the rest of this entry »

Advertisements

Enough is enough. If you really care for quality in Indian education, have a reasonable sense of fairness and basic ethics – would you please publicize this post?

I know this is a shameless request, but how I hate the enjoyment of mediocrity and dastardly thieving of taxpayers’ money – especially by the so called ‘social science’ and therefore ‘socially aware(!)’ students, whose jolly-good life is getting subsidized by the Indian Nation and Parents..

Read the rest of this entry »

இந்தச் சான்றோர் சபை இதற்கு முன்னர் இருமுறை நடந்திருக்கிறது. இம்முறை சென்னையில் நடக்கவிருக்கிறது. Read the rest of this entry »

Advertisements

கொடுமை! திராவிடப் பேய் அரசு செய்யும்போது பிணம் தின்னாமல் வேறென்ன செய்யும் பாடப்புத்தகங்களும் திட்டங்களும், சொல்லுங்கள்? :-( #திராவிடப்பேடிகள் Read the rest of this entry »

Advertisements

The idea of TED talks was good, and I have enjoyed (wasted?) many hours of my life with them. Have actually learnt a few things and have gotten a few +ve pointers. Yeah. Read the rest of this entry »

Advertisements

இது இந்திய அரசின், கல்வி தொடர்பான முனைவுகளில் ஒன்றுக்காக. Read the rest of this entry »

Advertisements

Folks who are interested in school education and who are capable of contributing +vely, please do apply and participate in these efforts towards nation building. Thanks! Read the rest of this entry »

Advertisements