…என் குறை கேளடா, ஹரே மோஹன கிருஷ்ணாRead the rest of this entry »

Advertisements

என்னது? முடக்கமா?? சர்வ நிச்சயமாக இல்லவேயில்லை. Read the rest of this entry »

ஒரு காலத்தில் – ஓரளவு படிப்பறிவுடனும், நிதானத்துடனும், தர்மாவேசத்துடனும் வளையவந்ததாக என்னால் நம்பப்பட்ட பழ. கருப்பையா அவர்கள்… Read the rest of this entry »

If you have not read this excellent and erudite rebuttal of Vairamuthu (=this yet-another-know-it-all-from-Tamil-filmi-‘cult’ural-scene) so far – please go read it first. Read the rest of this entry »

​Poet(sic) Vairamuthu – in the grand tradition of the Tamil filmi nonsense – is a hilarious clown and ignorant buffoon at best, but as usual has a ‘mASS’ following. Read the rest of this entry »

அடப்பாவிகளா! மூச்சு முட்டுகிறதே. :-( Read the rest of this entry »

நண்பர் ஒருவர் எழுதுகிறார்: Read the rest of this entry »

Advertisements