ரத்தக் கண்ணீர் வருகுதய்யா, இந்த உதாசீனத்தைப் பார்த்தால்… Read the rest of this entry »

ஒரு நண்பர் இப்படிக் கேட்டிருக்கிறார்:

Read the rest of this entry »

Another. Read the rest of this entry »

ஏன், ‘ஒத்திசைவு?’ Read the rest of this entry »

சீனாக்கார கோவிட்-19 வைரஸ் காரணமாக(வும்), சுத்தமாக வெளியிலேயே போக அவசியமில்லாததால், வீட்டுத்தோட்டம் கனகம்பீரத்துடன் புனருத்தாரணம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. Read the rest of this entry »

(This is an appreciation post for that incredible young man, Sachin Tiwari of the ‘measured tone’ – the indefatigable runner, conqueror of the baikal lake & himalayan runs, teacher, experimenter, farmer – & for the imperturbable calmness that he exudes…) Read the rest of this entry »

A short, small-made 50+ year-old husband, son, uncle, friend… Read the rest of this entry »

…ஒரு சவால். (ஏனெனில் உங்கள் அறிவிலித்தனமான கொசுக்கடி பொறுக்கமுடியாமல் போய்க்கொண்டிருக்கிறது!) Read the rest of this entry »

…இந்த கோவிட்19 வைரஸிடமிருந்து நம்மைப் பாதுகாத்துக் கொள்வது எப்படி, இது எப்படிப் பரவுகிறது, இனி என்னாவாகும் டட்டடா டட்டடாRead the rest of this entry »

Till circa 3 years back, I was a regularly practicing biodynamic gardener, though lately my foci have shifted elsewhere. Read the rest of this entry »

பலப்பல ஆண்டுகளாக தோட்டம்போடுவதிலும், விதை சேகரிப்பிலும் ஈடுபட்டிருக்கிறேன். தமிழ் அலக்கியத்துக்கு அப்பாற்பட்டு நான் மிகவும், ஆத்மார்த்தமாக விரும்பும் விஷயம் இது. Read the rest of this entry »

…todo and already as of now, kinda done – a desultory listing: Read the rest of this entry »