சென்ற பதிவில், பேராசிரியர் தர்மராஜ்தம்புராஜ் அவர்களுக்கு, நம் இதயங்கனிந்த மரியாதைமிக்க நன்றியுடன்,

போகிப் பண்டிகை -> போதிமரம் -> போதித்தல்

…எனும் செவ்வியல் சிந்தனைச் சரட்டினைப் பார்த்தோம். Read the rest of this entry »

லூஸ்லவுடுதல் எனும் கலை , தமிழகத்தின் அதிஅவலச் சூழலில் உயிர் தரிப்பதற்கு மிகவும் முக்கியமானது. ஆனால், எனக்கு அது, இந்த ஜன்மத்தில் அருளப்படுவதாகத் தெரியவில்லை, என்ன செய்ய… Read the rest of this entry »

மூன்று. அவையாவன: Read the rest of this entry »

இந்த, நேர்மையற்ற பேடிகளைப் பற்றி எனக்கு வருத்தமில்லை, இவர்களில் சிலரை நேரடியாகத் தெரிந்துகொண்டுள்ள, அதனால் ஏற்பட்ட – நரகல்லை மிதித்துவிட்டால் ஏற்படுமே, அதுபோன்ற வெறும் அசிங்கவுணர்ச்சிதான். Read the rest of this entry »

ஆம். Read the rest of this entry »

எஸ்ராமகிருஷ்ணனின் ஒவ்வொரு சொல்லும் செயலும் (அவ்வாசாமியின் நெகிழ்வாலஜித் தனித்துவக் காட்டுரைகளையே விடுங்கள்!) போலியும் அசிங்கமும் மட்டுமே எனச் சொல்லிச் சொல்லி அலுத்துவிட்டிருந்தாலும்… Read the rest of this entry »

மறுபடியும் சொல்கிறேன்; இதற்கும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக அரங்கேறிக் கொண்டிருக்கும் (ஐஐடி-மெட்ராஸ்) Vs  (நாய் என்ஜிஓ தன்னார்வக்கூவான்கள் + ‘தஹிந்து’ + பிற ஊடகப்பேடிகள்) போராட்டத்துக்கும் ஒரு தொடர்புமில்லை. Read the rest of this entry »

அதுமட்டுமல்ல – அவற்றை வைத்து, பள்ளிக்கூடங்களில் கணிதம் கற்றுக் கொடுக்கப் பட்டது நம்மில் எவ்வளவுபேருக்குத் தெரியும்? Read the rest of this entry »

முந்தைய அங்கலாய்ப்புப் பதிவு: ‘திருமல்லிநாதன் சம்புவராயன் அஞ்சினான் புகலிடம்’ 13/12/2021; அதோடு அந்தப் பிரச்சினையை லூஸ்லவுடலாம் என நினைத்தேன்.

ஆனால்… :-( Read the rest of this entry »

:-(

வரவர, இவர் ஏன் இப்படித் தொடர்ந்து எழுதுகிறார்? Read the rest of this entry »

என்னால் முடிந்தது இதுதான். ஊதுர சங்கை ஊதிட்டேன். மற்றபடி உங்கள் பாடு, உங்கள் அலக்கியவாதிகள் பாடு, சரியா? Read the rest of this entry »

இருக்கலாம். Read the rest of this entry »