நம்மில் எவ்வளவுபேர் பண்டிட் குருச்சேத்திரதாஸ் அவர்களை அறிவோம், சொல்லுங்கள்? Read the rest of this entry »

மூன்று. அவையாவன: Read the rest of this entry »

This marker event (for me) happened in the hazy days of my past, lost in the swirling mists of time. I never wrote about it or even talked about it to anyone.

That is, until a week ago. Read the rest of this entry »

சொல்லப்போனால், நம் செல்லத் தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை, அது ஒருமாதிரி கல்தோன்றி மண்தோன்றாக் காலத்திலிருந்தே தான்தோன்றித்தனமாகத் தொன்றுதொட்டு வரும் சங்ககால நோயும் கூட… ப்ளடி. Read the rest of this entry »

ஆம். Read the rest of this entry »

எஸ்ராமகிருஷ்ணனின் ஒவ்வொரு சொல்லும் செயலும் (அவ்வாசாமியின் நெகிழ்வாலஜித் தனித்துவக் காட்டுரைகளையே விடுங்கள்!) போலியும் அசிங்கமும் மட்டுமே எனச் சொல்லிச் சொல்லி அலுத்துவிட்டிருந்தாலும்… Read the rest of this entry »

Of course, I made a joke out his name and his ‘okay’ quality book: The Smile of Murugan: On Tamil Literature of South India‘ in a previous post of mine, which was actually intended to be a tragic-comedy (=tasteless, nerdy humor) of sorts about IIT-Madras & DogLobbies. Read the rest of this entry »

என்னால் முடிந்தது இதுதான். ஊதுர சங்கை ஊதிட்டேன். மற்றபடி உங்கள் பாடு, உங்கள் அலக்கியவாதிகள் பாடு, சரியா? Read the rest of this entry »

வாய்க்கு வந்தபடி அட்ச்சிவுடுவதில் நம் தமிழன், தன்னிகரற்ற தற்குறி. Read the rest of this entry »

இருக்கலாம். Read the rest of this entry »

எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஆங்கிலப் புத்தகப் பதிப்பகங்களில் – இரண்டு படுபீதியளிக்குமளவுக்குத் தரம் வாய்ந்தவை. கண்கூசுமளவுக்கு ஜொலிப்பவை. Read the rest of this entry »

ப்ளீஸ்! Read the rest of this entry »