…என ஆரம்பித்து, ஒரு சிந்தனையுமில்லாமல் கமுக்கமாகவும் பக்கம்பக்கமாகவும் இரக்கமேயில்லாமல் காப்பியடித்து மினுக்கிய பெருந்தகை பற்றி எழுதவேண்டுமா எனப் பலப்பல வருடங்களாக யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். Read the rest of this entry »

உண்மை. Read the rest of this entry »

பொதுவாகவே நான், யாராவது கேள்வி-உதவி எனக் கேட்டுவந்தால் அல்லது, உரையாடல்களில் விருப்பப் பட்டால் (எனக்கும் சக்தியும் சமயமும் இருந்தால் + முக்கியமாகப் பொறுமையும்) முடிந்த வரை உதவுவதையே விரும்புவேன். Read the rest of this entry »

1

தமிழகத்தில் ஒருவிதமாக முக்கியப் பொறுப்பு ஒன்றில் இருக்கும் – படுநேர்மையாளரும், தைரியசாலியும், ‘செய்து காட்டுபவரும்’ ஆன,  தொழில்முறையிலும் தனிப்பட்டவிதத்திலும் பரந்த நட்புவட்டத்தைக் கொண்ட அத்யந்த நண்பர் ஒருவருடன்  விலாவாரியாக ஒரு வளவளா. Read the rest of this entry »

There was a time… Read the rest of this entry »

A long time pal (who is neither Iranian nor Serbian definitely), but who does not want to be clearly identified (though I kinda know who he is), had raised a bunch of very pertinent questions, a couple of weeks back, which need to be handled. So, here goes… (there are some small edits in his text) Read the rest of this entry »

சூரப்பா அவர்களை நினைத்தால் பாவமாக இருக்கிறது. இருந்தாலும் அவருக்கு நன்றாக வேண்டும். “This also want, more also want!!” as my dearest friendest litterateur-maestro S.Ramakrishnan sir would gladly agree with me. Read the rest of this entry »

இந்த லும்பனைப்போய் அருட்தந்தை எனக் குறிப்பிடுகிறார்கள். ஆனால் இவர் வெறும் இருட்தந்தை மட்டுமே. Read the rest of this entry »

அதாவது 1,2, 3, … Read the rest of this entry »

இந்த, எளிதாக விவரிக்க இயலாத, ஆகவே என் மனதைக் கொள்ளைகொண்ட சிறு நாவலை, நான் 1977வாக்கில் உயர் நிலைப் பள்ளியில் இருக்கும்போதுதான் முதலில் படித்தேன்… Read the rest of this entry »

இந்தக் குப்பை ஆராய்ச்சிக்காரரையும், அவருக்கு (ஒரு பின்புலமுமில்லாமல், சுயசிந்தனையோ ஒரு கருமமோ இல்லாமல் பொத்தாம்பொதுவாக முட்டுக்கொடுக்கும்) அதிகுப்பை ஆர்வக்கோளாறுக் கவிதாயினியையும், முந்தைய பதிவுடன் விட்டுவிடலாம் என நினைத்தேன். Read the rest of this entry »

இவர் இப்படி ஏன் ‘நம்மில் எவ்ளோ பேருக்கு இதுதெரியும்‘ ரீதியில் எழுதவேண்டும்? தேவையா? நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கும் யுவகிருஷ்ண மதிமாற விடுதலைவீரமணிய உளறல்பரப்புரைக்காரர்கள் போதமாட்டார்களா? :-(

Read the rest of this entry »