வாட்ஸ்அப் வட்டத் தனிச்சுற்றுகளில் பகீரப் பட்டிருந்த, ஆனால் பரவலாக அனைவராலும் படிக்கப் படவேண்டிய இந்த பகீரங்கக் கோரிக்கை, உங்களது மேலான பார்வைக்குக் கொணரப் படுகிறது…(இதை எழுதியவர் யாரென்று தெரிந்துகொள்ள முடிந்தால் மகிழ்வேன்!) Read the rest of this entry »

தினமும் ஒன்றிரண்டு மின்னஞ்சல்கள் வந்துகொண்டிருக்கின்றன, இந்த அறிக்கைகளையும் அவற்றின் விவரங்களையும் கேட்டு –  ஆகவே. Read the rest of this entry »

Frankly, I dunno which one is better. Read the rest of this entry »

அடுத்த (அடுக்காத) தவணை… Read the rest of this entry »

….of Pakshirajan ‘PAK’ Ananthakrishnan – a sample.

Or, conclusively proving as to why (and how) our dear Chacha Nehru was a veritable disaster, also in India’s ‘Defense Policy.’

This post is some 2800+ words long, so bear with me; because, scumbags need to be shown for what they are worth, with proof, evidence and all that shit…

Read the rest of this entry »

ஒரு சுக்கும் தெரிந்துகொள்ள முயற்சிக்காமல், ஒரு மசுறு பின்புலத்தையும் அறிந்து கொள்ளாமல் – அலுங்காமல் நலுங்காமல் உட்கார்ந்த இடத்திலேயே… Read the rest of this entry »

மதியம் ட்விட்டர் பக்கம் வந்தால், ஒரு கல்விமாமாத்தனமான, பொறுப்போ வக்கோ அற்ற, அதாவது, திராவிடப் பகுத்தறிவுபூர்வமான ஒரு உளறல் குப்பைக்கருத்து. Read the rest of this entry »

விடாது குறிப்பு! ஹா! Read the rest of this entry »

Oh well. @Shrikanth_krish (going by the name ‘Srikanta Krishnamacarya’) tweeted a series of three tweets, comparing the two leaders. (h/t Sridhar Tiruchendurai at justexperience.blogspot.com)

And, there are problems with that. Read the rest of this entry »

ஹ்ஹ! இந்தப் பரிந்துரை வருமென்று எதிர்பார்த்து, சிரமேற்கொண்டு… Read the rest of this entry »

Okay, I retrieved another experiment/details teacher-doc from elsewhere and my broken hard-disk – I wrote a draft of this some 12-13 years back or so. (Here’s one on micrometeorites!) Read the rest of this entry »

பிஸ்மில்லாஹ் இர்-ரஹ்மான் இர்-ரஹீம்

அறிக்கை

லா இல்லாஹா இல்-அல்லாஹ் முஹம்மது-ர்-ரஸூலல்லாஹ்!

சீனாக்கார கொரோனா கோவிட்-19 வைரஸ் ஜிஹாத் தொடர்பான… Read the rest of this entry »