…என் குறை கேளடா, ஹரே மோஹன கிருஷ்ணாRead the rest of this entry »

Advertisements

என்னது? முடக்கமா?? சர்வ நிச்சயமாக இல்லவேயில்லை. Read the rest of this entry »

அடப்பாவிகளா! மூச்சு முட்டுகிறதே. :-( Read the rest of this entry »

படு கேவலமாக இருக்கிறதே! :-(

Read the rest of this entry »

இந்தச் சான்றோர் சபை இதற்கு முன்னர் இருமுறை நடந்திருக்கிறது. இம்முறை சென்னையில் நடக்கவிருக்கிறது. Read the rest of this entry »

நண்பர் ஒருவர் எழுதுகிறார்: Read the rest of this entry »

கொடுமை! திராவிடப் பேய் அரசு செய்யும்போது பிணம் தின்னாமல் வேறென்ன செய்யும் பாடப்புத்தகங்களும் திட்டங்களும், சொல்லுங்கள்? :-( #திராவிடப்பேடிகள் Read the rest of this entry »

Advertisements