அல்லது ஜாதிமத பேதங்களுக்கு எதிரான(!) திராபைவிட பகுத்தறிவுடன், சுயமரியாதை ஜாதியுணர்வு கொண்டு இளித்து புல்லரித்துக் கொள்வது எப்படி? Read the rest of this entry »

சென்ற பதிவில், பேராசிரியர் தர்மராஜ்தம்புராஜ் அவர்களுக்கு, நம் இதயங்கனிந்த மரியாதைமிக்க நன்றியுடன்,

போகிப் பண்டிகை -> போதிமரம் -> போதித்தல்

…எனும் செவ்வியல் சிந்தனைச் சரட்டினைப் பார்த்தோம். Read the rest of this entry »

லூஸ்லவுடுதல் எனும் கலை , தமிழகத்தின் அதிஅவலச் சூழலில் உயிர் தரிப்பதற்கு மிகவும் முக்கியமானது. ஆனால், எனக்கு அது, இந்த ஜன்மத்தில் அருளப்படுவதாகத் தெரியவில்லை, என்ன செய்ய… Read the rest of this entry »

Folks, this post/essay is a bit too long – some 2250+ words or so; however, don’t run away, don’t please ask for a tl;dr – but please go through this post with a fine-toothcomb, it has snippets and references for us to appreciate the sheer enormity of the levels of Corruption in Tamilnadu – though it mainly deals with only one of the many continuing dravidian scandals: the nexus between the Politicians-Bureaucrats-Sand-mafia; if you can share this link and generally spread the evidence-based records of our pasts and the continuing, rather tragic present, you may be actually helping our fellow Tamils and Tamilnadu – if not the whole of Bharat; please think about this. Read the rest of this entry »

சொல்லப்போனால், நம் செல்லத் தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை, அது ஒருமாதிரி கல்தோன்றி மண்தோன்றாக் காலத்திலிருந்தே தான்தோன்றித்தனமாகத் தொன்றுதொட்டு வரும் சங்ககால நோயும் கூட… ப்ளடி. Read the rest of this entry »

ஆம். Read the rest of this entry »

எஸ்ராமகிருஷ்ணனின் ஒவ்வொரு சொல்லும் செயலும் (அவ்வாசாமியின் நெகிழ்வாலஜித் தனித்துவக் காட்டுரைகளையே விடுங்கள்!) போலியும் அசிங்கமும் மட்டுமே எனச் சொல்லிச் சொல்லி அலுத்துவிட்டிருந்தாலும்… Read the rest of this entry »

மறுபடியும் சொல்கிறேன்; இதற்கும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக அரங்கேறிக் கொண்டிருக்கும் (ஐஐடி-மெட்ராஸ்) Vs  (நாய் என்ஜிஓ தன்னார்வக்கூவான்கள் + ‘தஹிந்து’ + பிற ஊடகப்பேடிகள்) போராட்டத்துக்கும் ஒரு தொடர்புமில்லை. Read the rest of this entry »

முந்தைய அங்கலாய்ப்புப் பதிவு: ‘திருமல்லிநாதன் சம்புவராயன் அஞ்சினான் புகலிடம்’ 13/12/2021; அதோடு அந்தப் பிரச்சினையை லூஸ்லவுடலாம் என நினைத்தேன்.

ஆனால்… :-( Read the rest of this entry »

:-(

வரவர, இவர் ஏன் இப்படித் தொடர்ந்து எழுதுகிறார்? Read the rest of this entry »

என்னால் முடிந்தது இதுதான். ஊதுர சங்கை ஊதிட்டேன். மற்றபடி உங்கள் பாடு, உங்கள் அலக்கியவாதிகள் பாடு, சரியா? Read the rest of this entry »

வாய்க்கு வந்தபடி அட்ச்சிவுடுவதில் நம் தமிழன், தன்னிகரற்ற தற்குறி. Read the rest of this entry »