என்னிடம் குழந்தைகள் யாராவது வசமாக மாட்டிக்கொண்டால்… Read the rest of this entry »

It is not that I want to become ‘successful as a writer’ or anything, bah, oh my – but, I find the following snippet from Stephen King (from his book ‘On Writing: A Memoir of the Craft‘) to be useful.

This is XXL: 2500+ words; it would be useful to plod thru’ the whole thing, as it provides context & some clarification for this Othisaivu blog – the Resonance. प्रत्याह्वय, if you will…

Read the rest of this entry »

Okay, I retrieved another experiment/details teacher-doc from elsewhere and my broken hard-disk – I wrote a draft of this some 12-13 years back or so. (Here’s one on micrometeorites!) Read the rest of this entry »

அம்மணிகளே, அம்மணர்களே, இதுவொரு எச்சரிக்கை; இந்தப் பதிவானது — ஒருமாதிரி அலக்கியத் திறனாய்வு மசுர்பிளப்புக் கட்டுரைபோல அமையலாம்; ஆகவே தாராளமாக மிரண்டு ஓடவும். Read the rest of this entry »

(this is an edited, ‘personal references redacted’ version of a two-pager quick & dirty ‘teaser’ document, more like a harangue, that I recently wrote up for a conference / workshop for various kinds of fellow teacher-cheaters; context for the document was/is that, I primarily work on engineering, design, sciences, math – with children… and occasionally do ‘Teacher Professional Development,’ thereby earning the wrath of the fellow-teacher community also! bah! Read the rest of this entry »

the magical child

20/09/2019

…a blast from the past; these notes are some 25 years young now. :-)  (thanks, MaheshC, for reminding me of this old thingie)

[Rambling notes from Wifey, who happened to travel down to Chennai this morn, to attend a Varahamihira Science Forum talk by VS Ramachandran, the fabulous Neurologist] Read the rest of this entry »

மனைவி+துணைவி இல்லக்கிழத்தியும், என் மகளின் தாயார் மட்டுமல்லாமல், திடுக்கிடவைக்கும் வகையில் என் மகனின் தாயாராகவும் இருக்கும் ராணித்தீ தொண்டுகிழத்தீ, சிலபல பள்ளிகளில் திருத்தொண்டு புரிந்து வருகிறார். Read the rest of this entry »

நம் உடலில் ஏதாவது பாகம் (பக்கவாதம், பெராலிஸிஸ், ஸ்ட்ரோக் வகையறா வந்து) அது செயலிழந்தால் அதனைப் பொத்தாம்பொதுவாக ‘பாரிச வாயு’ என்று ‘அக்காலத்தில்’ சொல்வார்கள்.

அதேபோல, எவனோ ஒரு வேலையற்ற வாசகப் பாரிஸ் வள்ளன், சாருவை, நெக்குருகி கண்ணீர் பனிக்க இதயம் இனிக்க, உருவி வழிபாடு செய்பவன் – வெட்டியாக ‘ஸ்பான்ஸர்’ செய்திருக்கக் கூடிய காரணத்தால், நம் செல்லச் சாருநிவேதிதா சார் அவர்கள், எப்போதோ பாரிஸ் போய் அந்த எழவெடுத்த காரணத்தினாலேயே கண்டமேனிக்கும் அதனைப் பற்றி இஷ்டத்துக்கும் பீலா விட்டு வாயு வெளியேற்றத்தை – வாய்வழியாகவும் ப்ளாக் வழியாகவும் காணொலி வழியாகவும் பல்முனை tooth tip தாக்குதல் செய்து ‘என்னுடைய ஃப்ரெஞ்ச்னெஸ்‘ என நமக்கு அருள் பாலிப்பதுதான் – ‘பாரிஸ் வாயு‘ என்றறிக. Read the rest of this entry »

இந்த அருண் நபரை, மாமாங்கங்களாக அறிவேன். கிறுக்கன். ஆகவே. (ஐய்யோ, அந்த அருண் வேறு! அவர் சென்னை தொழில் நுட்பக் கழகத்தில் பேராசிரியராக இருக்கிறார்!) Read the rest of this entry »

This happened some 10 years back or so, and I have reproduced the journal/notes below (with a few additions) –  just to help you reconfirm your valid opinion that, I am a weirdo. Thanks. Read the rest of this entry »

Once upon a time, 1/t… Read the rest of this entry »