அடுத்த (அடுக்காத) தவணை… Read the rest of this entry »

Okay, I retrieved another experiment/details teacher-doc from elsewhere and my broken hard-disk – I wrote a draft of this some 12-13 years back or so. (Here’s one on micrometeorites!) Read the rest of this entry »

micrometeorites!

10/05/2020

Sharing a sample of one of the many, many ‘lesson plans’ that I created, using bits and pieces from all over. So that the other teachers can also follow the script/steps & do it, may be spice it up, add some of their own kinkiness etc etc – that is, if they like these modes of madnesses, or madenesses, if you will.

Read the rest of this entry »

எனக்கு நிறைய, அறிவுஜீவி எனத் தங்களைக் கருதிக்கொள்ளும் (=foetus direction horsegram also. ©2020, S.Ramakrishnan) அன்பர்கள், இன்னமும்கூட இருக்கிறார்கள். இவர்களில் பெரும்பாலோர் இடதுசாரிகளும் லிபரல்களும். முக்கால்வாசிப்பேர் கிழக்கோட்டான்கள் அல்லது கோட்டாளிகள்.  குறைந்தபட்சம்  45+ வயது. Read the rest of this entry »

This is a somewhat of a detailed rejoinder… Read the rest of this entry »

I encountered this remarkable & brilliantly fascinating story, for the first time, on BBS(?) in 1991(??) or thereabouts – may be earlier. Please do take the time to read it – because it is a bloody rewarding tale/experience. Read the rest of this entry »

Continuing from the first part: https://othisaivu.wordpress.com/2020/01/24/post-1099/ – read it first, before continuing with this please! Read the rest of this entry »

1. அவ்வப்போது அருள்செல்வப் பேரரசன் அவர்களின் (கிஸோரி மோஹன் கங்கூலி அவர்களின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு வழி) தமிழாக்க மஹாபாரதத்தைப் படிப்பவன். நான் படித்துள்ளவரை அவர், முடிந்தவரை தரமாகவும் ஆத்மார்த்தமாகவும் இந்தப் பணியைச் செய்துவந்திருக்கிறார் எனத்தான் எனக்குப் படுகிறது. Read the rest of this entry »

இந்த, நண்ப எழவெடுத்தவனும் அழக மராத்தியனுமான அமரேஷ் பற்றிச் சிலமுறை எழுதியிருக்கிறேன். Read the rest of this entry »

இந்த, எளிதாக விவரிக்க இயலாத, ஆகவே என் மனதைக் கொள்ளைகொண்ட சிறு நாவலை, நான் 1977வாக்கில் உயர் நிலைப் பள்ளியில் இருக்கும்போதுதான் முதலில் படித்தேன்… Read the rest of this entry »

(இந்தப் புராதன நகரை வாராண்ஸீ அல்லது காஷி என்றுதான் அழைக்கவேண்டும். பிரச்சினை என்னவென்றால் நமக்கு இருக்கும் உச்சரிப்புப் போதாமைகளும், பொதுவாகவே நம் தமிழுக்கு இருக்கும் மலட்டு எழுத்துரு-சொல்லுரு உறவுகளும் நம்மை, வாரணாசி அல்லது காசி என்று அதை அழைத்துத்தான் பழக்கப்படுத்திக்கொள்ளச் சொல்கின்றன. ஆனால் இப்பதிவில் வாராணஸீ அல்லது காஷி என்று மட்டுமே இப்புண்ணிய ஸ்தலம் அழைக்கப்படும்) Read the rest of this entry »

No. It is a FAKE story & a fictional narrative. But, what exactly happened? Let us explore. Read the rest of this entry »