இதன் முந்தைய ‘டீஸர்’ பதிவு: ய்யேய்! இதென்னடா பொன்னியின்செல்வனோட போர்வாளுக்கு வந்த சோதனே!
Read the rest of this entry »

தமிழக அரசே! நன்றி! நன்றி!! நன்றி!!! Read the rest of this entry »

ஆதரிக்கத் தவறாதீர்! Read the rest of this entry »

நம் திராவிடர்களின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறுகள், புதைக்கப்பட்ட புத்துயிர்ப்புகள், ஒழிக்கப்பட்ட ஓளிர்வுகள் –  வெளிச்சத்துக்குக் கொணரப்படும் இந்தத் தொடர் வேள்வியில் இன்னொரு அத்தியாயம்… Read the rest of this entry »

தேன்சுவை குடித்தவற்கே தெரியும்; சிசுவுற்பத்திச் சிந்தாமணியின் அருமை, படித்தவற்கே தெரியும். Read the rest of this entry »

ஆ! ஐயோ!

04/01/2020

பொதுவாகவே, எனக்கு இந்த எழவுகளில் நம்பிக்கை கிடையாது, தேவையற்று, வேலைமெனக்கெட்டு வாழ்த்தவும் மாட்டேன்; யாராவது மரியாதைக்குரியவர்கள் தப்பித்தவறி, என்னையும் ஒரு சகமானுடனாக பாவித்து வாழ்த்துச் சொன்னால் ஏதோ மரியாதை நிமித்தம் முணுமுணுத்துக்கொண்டே அகன்றுவிடுவேன்… Read the rest of this entry »

அம்மணிகளே, அம்மணர்களே, இதுவொரு எச்சரிக்கை; இந்தப் பதிவானது — ஒருமாதிரி அலக்கியத் திறனாய்வு மசுர்பிளப்புக் கட்டுரைபோல அமையலாம்; ஆகவே தாராளமாக மிரண்டு ஓடவும். Read the rest of this entry »

பெரிதாக எழுத அவகாசமில்லாமல் இருந்தாலும், சிறு குபீர்ஜோக் ஒன்றைப் பகிர்ந்துகொள்வதில் புல்லரித்துக் கொள்பவனே நான்தான்!

#தவளைக்குறிப்புகள் Read the rest of this entry »

உண்மையா? Read the rest of this entry »

ஏதோ, நம் சகஏழரைகளின் ஏகோபித்த செல்லமான #எஸ்ரா அவர்கள்தாம் புதுயுகப் புதியதலைமுறை முழிபெயர்ப்புப் பராக்கிரமங்களை, தொடர்ந்து சளைக்காமல் அரங்கேற்றுகிறார் என வதந்தி கிளப்பிவிடுகிறார்கள். Read the rest of this entry »

:-( பிரச்சினை என்னவென்றால்… Read the rest of this entry »

இந்தக் குப்பை ஆராய்ச்சிக்காரரையும், அவருக்கு (ஒரு பின்புலமுமில்லாமல், சுயசிந்தனையோ ஒரு கருமமோ இல்லாமல் பொத்தாம்பொதுவாக முட்டுக்கொடுக்கும்) அதிகுப்பை ஆர்வக்கோளாறுக் கவிதாயினியையும், முந்தைய பதிவுடன் விட்டுவிடலாம் என நினைத்தேன். Read the rest of this entry »