அம்மணிகளே+அம்மணர்களே! Read the rest of this entry »

இருக்கு, பயம்மா இருக்கு… (நன்றி: மணிரத்னம்) :-( Read the rest of this entry »

…இந்த கோவிட்19 வைரஸிடமிருந்து நம்மைப் பாதுகாத்துக் கொள்வது எப்படி, இது எப்படிப் பரவுகிறது, இனி என்னாவாகும் டட்டடா டட்டடாRead the rest of this entry »

Sorry. This is REAL.

…Unfortunately, current paranoia is about this reasonably dreadly Coronavirus disease wannabe pandemic (COVID-2019 or COVID-19 virus, if you will), produced by China on a massive scale, as usual – but the much bigger and dangerous issue that we Tamils ought to face is this endemically Dravidian, N0H0P3 idiot flu virus; unfortunately, instead of facing it directly and head-on, we always look in the other direction (preferably towards Lemuria or some random ”sangam’ period assignable to randomized dates) when the danger of this virus is omnipresent., here and now & always.

In case your memory needs to be rejigged –  recent attacks of this malevolent and clueless N0H0P3 virus happened during the ‘protests’ against the poor neutrino, as part of a looong series of attacks – and is now happening against CAA.

It is not out of place to mention that, though Dravidians are the most susceptible group for the attacks of this virus, our left-liberal cabals are very well known to be the carriers of this virus; the latter do it by providing a theoretical scaffolding framework for its spread.

So, here its. I originally wrote this a decade back or so: DANGER! N0H0P3 idiot flu virus pandemic 30/07/2015 – but nobody is listening.

Read it at your peril. Or don’t read it anyway, once again falling for another bout of this Dravidian N0H0P3-200BCE idiot-flu virus attack. Choice is yours.

Actually, it is H0P3L355, like totally. Um, unless the idea of this post spreads faster than the freakin’ N0H0P3-200BCE idiot flu virus.

Sorry.

 

A scholarly, beer-reviewed treatise on how my dear Chacha Nehru, danced his way into myBharat’s psyche.

திருவிளையாடற்புராணப் பனி படர்ந்த… Read the rest of this entry »

சரி. ‘ராஜ்சந்த்ரா’ உவாச:

Read the rest of this entry »

Google’s Ngram viewer says so. This is serious and would be of major concern to Scholars(!) of Dravidianism(!!) am sure. :-( Read the rest of this entry »

இதன் முந்தைய ‘டீஸர்’ பதிவு: ய்யேய்! இதென்னடா பொன்னியின்செல்வனோட போர்வாளுக்கு வந்த சோதனே!
Read the rest of this entry »

தமிழக அரசே! நன்றி! நன்றி!! நன்றி!!! Read the rest of this entry »

ஆதரிக்கத் தவறாதீர்! Read the rest of this entry »

நம் திராவிடர்களின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறுகள், புதைக்கப்பட்ட புத்துயிர்ப்புகள், ஒழிக்கப்பட்ட ஓளிர்வுகள் –  வெளிச்சத்துக்குக் கொணரப்படும் இந்தத் தொடர் வேள்வியில் இன்னொரு அத்தியாயம்… Read the rest of this entry »