அல்லது ஜாதிமத பேதங்களுக்கு எதிரான(!) திராபைவிட பகுத்தறிவுடன், சுயமரியாதை ஜாதியுணர்வு கொண்டு இளித்து புல்லரித்துக் கொள்வது எப்படி? Read the rest of this entry »

இந்த, நேர்மையற்ற பேடிகளைப் பற்றி எனக்கு வருத்தமில்லை, இவர்களில் சிலரை நேரடியாகத் தெரிந்துகொண்டுள்ள, அதனால் ஏற்பட்ட – நரகல்லை மிதித்துவிட்டால் ஏற்படுமே, அதுபோன்ற வெறும் அசிங்கவுணர்ச்சிதான். Read the rest of this entry »

Why and how?

Do read Badri Seshadri’s well-articulated post on Dravidian Foundational Myths & Tamil Exceptionalism and my response/feed-forward to it.

Folks, this post/essay is a bit too long – some 2250+ words or so; however, don’t run away, don’t please ask for a tl;dr – but please go through this post with a fine-toothcomb, it has snippets and references for us to appreciate the sheer enormity of the levels of Corruption in Tamilnadu – though it mainly deals with only one of the many continuing dravidian scandals: the nexus between the Politicians-Bureaucrats-Sand-mafia; if you can share this link and generally spread the evidence-based records of our pasts and the continuing, rather tragic present, you may be actually helping our fellow Tamils and Tamilnadu – if not the whole of Bharat; please think about this. Read the rest of this entry »

வாய்க்கு வந்தபடி அட்ச்சிவுடுவதில் நம் தமிழன், தன்னிகரற்ற தற்குறி. Read the rest of this entry »

மிச்சாமி துக்கடம். Micchaami Dukkadam. Read the rest of this entry »

…என ஆரம்பித்து, ஒரு சிந்தனையுமில்லாமல் கமுக்கமாகவும் பக்கம்பக்கமாகவும் இரக்கமேயில்லாமல் காப்பியடித்து மினுக்கிய பெருந்தகை பற்றி எழுதவேண்டுமா எனப் பலப்பல வருடங்களாக யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். Read the rest of this entry »

என் நினைவுகளில் – வருடத்தில் 10-15 நாட்கள் போலத் தவிர, பிற நாட்களில் – பல பெருமைப் படத்தக்க, விகசிக்கும் விஷயங்கள் நடந்திருக்கின்றன; அதேபோல மகத்தான சோகங்களும். பின்னவற்றில் ராஜனி திராணகம அவர்களின் வாழ்க்கை கோரமுடிவுக்கு வந்ததும்… Read the rest of this entry »

ஆ! Read the rest of this entry »

நேற்றைய பதிவைக் குறித்து ஒரு இளம் ஏழரைக்குக் கோபம் வந்துவிட்டது. “என்னவோ எஸ்ரா மட்டும்தான் மோசம்போல ஒரு சித்திரத்தை விரிக்கிறீர்கள்!” Read the rest of this entry »

முன்னதாக – விடியலை விடிவதற்கு முன்பே துடிப்புடன் துளிர்க்கவைக்கும் கழக ஆட்சியில் ஆன்றோர்களும் சான்றோர்களும், அதாவது, திராவிட உடன்பிறப்புகளும் தொடர்ந்து வசதி வேலை வாய்ப்புகள் பெற்று வருகிறார்கள் என்பது தெரிந்ததே. Read the rest of this entry »

முன்னொரு காலத்தில் (இது பாரத சுதந்திரம் அடைத்ததற்குச் சற்றுமுன்னே என நினைத்துக்கொண்டால் பாதகம் இல்லை), ஒருமாதிரி தமிழ்க் கிராமத்தில் ஒரு மிராசுதார்/நிலச்சுவான்தார் இருந்தார். வெள்ளைக் காரர்களுக்கு எடுபிடியாகவும், தம் சொந்த மக்களை தம் ஆண்டைகளின் வழியில் பிரித்து அடக்கியாண்டுகொண்டும் சுபிட்சத்தில் இருந்தார். Read the rest of this entry »