மூன்று வருடங்களுக்கு முன், தர்மாவரம் (ஆந்திரப் பிரதேசம்) ரயில் நிலையத்தில், அவசரகதியில் (லக்ஷ்மணனுக்கு அம்படி பட்டபோது, ரயில் கிளம்பிக்கொண்டிருந்தது) எடுக்கப்பட்ட அமெச்சூர் விடியோ. Read the rest of this entry »

There was a time… Read the rest of this entry »

அலுப்பாக இருக்கிறது. ஏனெனில்… Read the rest of this entry »

Perhaps there is. Probably, not. Read the rest of this entry »

வெறும் ஹலால் கட்டிங். தெருவுக்குத் தெரு இறைச்சிக் கடைகளில் நடப்பதாகச் சொல்லப்படுவது. அவ்ளோதான்.இதற்குப்போய் அவ்வளவு அலட்டிக்கொள்கிறோம், உணர்ச்சி வசப்படுகிறோம்… Read the rest of this entry »

31 -> 35 Read the rest of this entry »

ஏன், ‘ஒத்திசைவு?’ Read the rest of this entry »

முந்தைய பதிவின் (= பாம்புகள் – சில நினைவுகள், கடிப்புக் குறிப்புகள் (1/2)) தொடர்ச்சி…

-0-0-0-0-

…பாயைச் சுருட்டிக்கொண்டு வீட்டுக்குப்போய் விளக்கொளியில் Read the rest of this entry »

பொதுவாகவே,  ‘அறிவுரை(!}’ என என்னிடம் (என்னிடம் போய்!)  வரும் இளைஞர்களுக்கோ, ஏன் சிறுவர்களுக்கோகூட – அறிவுரை கொடுப்பதில் எனக்குத் தயக்கமுண்டு. Read the rest of this entry »

23->26 Read the rest of this entry »

என்னிடம் குழந்தைகள் யாராவது வசமாக மாட்டிக்கொண்டால்… Read the rest of this entry »

A whole lot of history that we know of about Ashoka, the Mauryan emperor, his ‘pacifism,’ his ‘guilt’ about the terrible Kalinga war, the way he was before and after ‘conversion to Buddhism’ are mere, but systematic falsifications. Yes. We have mostly been misled and therefore misinformed. (for a listing of most of the references from which various ideas have been taken for this post, scroll right to the bottom) Read the rest of this entry »