லூஸ்லவுடுதல் எனும் கலை , தமிழகத்தின் அதிஅவலச் சூழலில் உயிர் தரிப்பதற்கு மிகவும் முக்கியமானது. ஆனால், எனக்கு அது, இந்த ஜன்மத்தில் அருளப்படுவதாகத் தெரியவில்லை, என்ன செய்ய… Read the rest of this entry »

Why and how?

Do read Badri Seshadri’s well-articulated post on Dravidian Foundational Myths & Tamil Exceptionalism and my response/feed-forward to it.

Folks, this post/essay is a bit too long – some 2250+ words or so; however, don’t run away, don’t please ask for a tl;dr – but please go through this post with a fine-toothcomb, it has snippets and references for us to appreciate the sheer enormity of the levels of Corruption in Tamilnadu – though it mainly deals with only one of the many continuing dravidian scandals: the nexus between the Politicians-Bureaucrats-Sand-mafia; if you can share this link and generally spread the evidence-based records of our pasts and the continuing, rather tragic present, you may be actually helping our fellow Tamils and Tamilnadu – if not the whole of Bharat; please think about this. Read the rest of this entry »

This marker event (for me) happened in the hazy days of my past, lost in the swirling mists of time. I never wrote about it or even talked about it to anyone.

That is, until a week ago. Read the rest of this entry »

எஸ்ராமகிருஷ்ணனின் ஒவ்வொரு சொல்லும் செயலும் (அவ்வாசாமியின் நெகிழ்வாலஜித் தனித்துவக் காட்டுரைகளையே விடுங்கள்!) போலியும் அசிங்கமும் மட்டுமே எனச் சொல்லிச் சொல்லி அலுத்துவிட்டிருந்தாலும்… Read the rest of this entry »

முந்தைய அங்கலாய்ப்புப் பதிவு: ‘திருமல்லிநாதன் சம்புவராயன் அஞ்சினான் புகலிடம்’ 13/12/2021; அதோடு அந்தப் பிரச்சினையை லூஸ்லவுடலாம் என நினைத்தேன்.

ஆனால்… :-( Read the rest of this entry »

1991ல் அயோத்யாவில் இருந்த இஸ்லாமிய ஆக்கிரமிப்புக் கும்மட்டங்கள் வீழவைக்கப் பட்டபோது, அதனைக் குறித்து நான் நேர்மறை/எதிர்மறை கருத்துகள் எதையும் கொண்டிருக்கவில்லை. Read the rest of this entry »

July 1946. Read the rest of this entry »

or Rebust, ya know what I mean? Read the rest of this entry »

…என ஆரம்பித்து, ஒரு சிந்தனையுமில்லாமல் கமுக்கமாகவும் பக்கம்பக்கமாகவும் இரக்கமேயில்லாமல் காப்பியடித்து மினுக்கிய பெருந்தகை பற்றி எழுதவேண்டுமா எனப் பலப்பல வருடங்களாக யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். Read the rest of this entry »

ற்றொம்ப புளகாங்கிதத்துடன் மானேதேனே போட்டு மாய்ந்துமாய்ந்து எழுதியிருக்கிறார் + ஒரு நவமுழிபெயர்ப்புப் புல்லரிப்புக் கட்டுரையையும் அணமையில் வெளியிட்டிருக்கிறார், நம் திடீரெக்ஸ் நவமதச்சார்பின்மை நவஆன்மிகப் புகழ் திக்திக்விஜயப் பெரும்பேராசான், நவஸூஃபி ஜெயமோகன்.

குதுப் (முழுதமைந்த குரு) பால் ஸ்மித் – https://www.jeyamohan.in/158769/

“முகம்மது முய்’ன் உத்-தீன் சிஷ்டி பல தலைசிறந்த கவிஞர்கள் மற்றும் சூஃபிசத்தின் ஞானிகளால் ‘கடவுளை உணர்ந்த ஆன்மா’, ‘முழுதமைந்த குரு (குதுப்)’ என்று கருதப்படுகிறார்.”

கேள்வி என்னவென்றால் – இதனையும் தரவுகளுடன் எதிர்கொண்டு, நவஅன்னாரின் படுகேவலமான நவபொய்ப்பிரச்சாரத்தை உடைக்க வேண்டுமா (அல்லது) தாங்கொணா நவஅறியாமையில் மூழ்கி ஏதோ பாவம், நவபுனைவுகளாக அட்ச்சிவுட்டுக்கொண்டு போகிறார் என நாசூக்காக நகர்ந்துவிடலாமா (அல்லது)  இம்மாதிரி எல்லா நவகுப்பைகளையும் லூஸ்ல வுட்டுவிட்டு ப்ளடி ஆவுற வேலயப் பாக்கலாமா?

A rhetorical question.

And, vita brevis.

1

நண்பர் ஒருவர் அருளால், முதலில் அரவிந்தன் நீலகண்டன் அவர்களின் ஃபேஸ்புக் பதிவையும் – பின்னர் ஜெயமோகன் அவர்கள் தளத்தில்,அவருடைய விக்கிபீடியக் கட்டுரை மானேதேனேயையும் (அஜ்மீர் பயணம்-6)படிக்க நேர்ந்தது. Read the rest of this entry »